Úvod Drogistika a hygiena prací prášky sypké Soda kristalická 1kg

Soda kristalická 1kg

Foto
Cena vč. DPH
Skladem > 5 ks 42 Kč

Vaše cena: 42 včetně DPH

  • lehce a rychle rozpustná
  • na změkčování vody
  • na namáčení silně znečištěných oděvů (pracovní oděvy,montérky a­pod.)
  • vhodná do automatických praček
  • zvyšuje účinnost pracího prášku
  • zabraňuje usazování vodního kamene
  • vhodná na proplachování pivních trubek
  • na úpravu pH v bazénech

Složení: uhličitan sodný dekahydrát (ES 207–838–8).

Návod na použití:
Namáčení: 60 – 80 gramů na 10 litrů vody.
Praní ve středně tvrdé vodě: 7,5 g na 10 l vody.
Praní ve velmi tvrdé vodě: 25 g na 10 l vody.
Rovná polévková lžíce obsahuje cca 7,5 g sody.

Bezpečnostní pokyny:
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem.
P280 Používejte ochranné rukavice, uzavřené ochranné brýle nebo obličejový štít.

První pomoc:
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P301 + P330 + P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. Nevyvolávejte zvracení.
P304 + P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.
P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím mýdla a vody.
P332 + P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.


1051 013 0001
Váha 1 000 g
Kategorie
Přijímáme platební karty
přijímáme platební karty
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.