Úvod Drogistika a hygiena čistící prostředky sklo Čistící prostředek IRON okena 500ml

Čistící prostředek IRON okena 500ml

Foto
Cena vč. DPH
Skladem > 5 ks 22 Kč

Vaše cena: 22 včetně DPH

Iron 500 ml je vysoce účinný čistič oken a skleněných ploch se speciálními přísadami pro zesílení čisticího efektu. Výrobek je vhodné použít i k čištění zrcadel, skleněných částí nábytku a TV obrazovek. Účinkuje i za velmi nízkých teplot.

Tento výrobek byl v rámci řady IRON zvolen vítězem v soutěži Volba spotřebitelů - Nejlepší novinka roku 2016 v kategorii Čističe skla.

 

Obsah nebezpečných látek

<5 % aniontové povrchově aktivní látky, <5 % kationtové povrchově aktivní látky, <5 % EDTA a její soli, <5 % Barvivo, parfémy

H225

Vysoce hořlavá kapalina a páry.

H226

Hořlavá kapalina a páry.

H290

Může být korozivní pro kovy.

H302

Zdraví škodlivý při požití.

H315

Dráždí kůži.

H319

Způsobuje vážné podráždění očí.

H332

Zdraví škodlivý při vdechování.

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P210

Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P305+P351+P338

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P308+P311

PŘI expozici nebo podezření na ni: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)

P501

Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.


1024 004 5500
Váha 530 g

Podobné produkty

Kategorie
Přijímáme platební karty
přijímáme platební karty
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.